Θέατρο Αντίβαρο

Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας για την παρουσίαση υλικού και προγράμματος της θεατρικής ομάδας ΑΝΤΙΒΑΡΟ.

Δυναμική εφαρμογή ανεπτυγμένη πάνω στην πλατφόρμα WordPress.
Custom template, Clean design με πρωταρχικό σκοπό το User friendly Interface.
Clean code, SEO optimized.
Responsive Design ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τη συσκευή που προβάλλεται.
Πλήρης διαχείριση του περιεχομένου (κειμένων, φόντων κλπ.).
Πλήρης διαχείριση των έργων καθώς και της ομαδοποίησής τους.
Speed Optimization για ταχύτατους χρόνους φόρτωσης.
T.M.Y. Ιστοσελίδες - antivaro.com