Εν Γνώσει

Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας για την παρουσίαση των υπηρεσιών Φροντιστηρίου.

Responsive Design ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τη συσκευή που προβάλλεται.
Πλήρης διαχείριση του περιεχομένου.
Επιλογή αναρτήσεων από τα «ΝΕΑ» για την αρχική σελίδα.